Svenska Dagbladet har låtit Sifo fråga 1 161 personer i åldern 18–79 år: ”Vilken är din inställning till flygskatt?”. Resultatet visar  att det finns ett starkt stöd för att flyget ska stå för en större del av sina klimatkostnader.

  • 18 procent är mycket positiva till en flygskatt
  • 30 procent är ganska positiva
  • 18 procent svarar att de inte vet
  • 21 procent är ganska negativa
  • 12 procent är mycket negativa

Åsa Knaggård, statsvetare vid Lunds universitet som forskar i miljöpolitik, ger följande förklaring till Svenska Dagbladet:

– Många inser att flyget är en bidragande orsak till klimatförändringar och tycker att det är orimligt att flyget inte beskattas.

 

************

Läs mer i Effekt: