AlaskaFoto: Will Rose och Kajsa Sjölander

I nya numret av Effekt rapporterar fotojournalisterna Will Rose och Kajsa Sjölander från oljefronten i Alaska, där bolagen står på rad för att komma åt oljan som har legat gömd under de tinande ismassorna. Mitt emellan bolagsjättarna och oljan finns flera inuit-byar, vars invånare tvingas välja mellan företagens pengar eller de stora miljörisker som oljeborrningen skulle innebära.

Ett oljeutsläpp i de känsliga ekosystemen skulle kunna få katastrofala följder för djurlivet i Arktis, som är grundläggande för inuiternas överlevnad.

Shell är det bolag som har kommit längst i jakten på oljan, men företagets borrplaner har flera gånger blivit försenade. Vid årsskiftet förlorade de kontrollen över oljeriggen Kulluk i hårt väder, vilket gjorde att riggen gick på grund. Trots det har de fortfarande haft som mål att börja borrningen denna sommar, men idag har de meddelat att de skjuter på det åtminstone ett år till.

Att Shell har övergivit sina borrplaner för 2013 är goda nyheter för klimatet, men det är för tidigt att blåsa faran över. Jakten på fossila bränslena blir allt mer desperat, och Shell har på intet sätt övergivit planerna för all framtid. De – liksom de andra oljebolagen – kastar fortfarande trånande blickar efter Ishavets svarta guld som blir tillgängligt allt eftersom isen smälter.

Det är inte bara ett eventuellt oljeutsläpp som oroar inuiterna som bor vid oljefronten – om olja under Arktis tas upp och förbränns kommer det att spä på klimatförändringarna ytterligare – vilket innebär ytterligare ett hot för lokalbefolkningen.

Hela reportaget om inuiterna i Alaska finner du i nya Effekt.