Dagens Industri kunde i går berätta att SAS motsätter sig förslaget i Norge om en (1) procents inblandning av biodrivmedel från och med nästa år. SAS skriver i ett remissvar att ”tillgängligheten är starkt begränsad på både kort och lång sikt samt även behäftad med osäkerheter”.

Att införa ett krav på en enda procent biobränsle för flyget i Norge skulle attrahera mellan 30-50 procent av dagens totala produktion, skriver SAS vidare, ”vilket skulle innebära en kraftig utmaning på gränsen till det realistiska”.

Skulle liknande krav dessutom komma i andra länder, vilket till exempel många av de politiska partierna här i Sverige vill, så skulle situationen bli än värre menar SAS:

Vi vill också betona att tillgängligheten kan drastiskt förändras om liknande omsättningskrav för biobränsle inom flygbränsle införs i andra länder eller för den delen också krav eller utökade krav inom andra transportslag.

 

Här hemma i Sverige har SAS samtidigt motarbetat förslaget om en nationell flygskatt. I stället har man här förordat en större inblandning av just biobränsle.

I ett remissvar förra året skrev SAS bland annat så här:

En av de viktigaste komponenterna för att snabbt minska flygets klimatpåverkan är en storskalig övergång till fossilfritt bränsle.

Men med tanke på det SAS säger i Norge, hur ska då en storskalig övergång till fossilfritt bränsle gå till?

Enligt remissvaret kring flygskatten så gör SAS klart att det faktiskt är hos politikerna som ansvaret just nu ligger.

Ett avgörande steg för ett hållbart flyg är därför politiska reformer för att påskynda utvecklingen mot en större marknad, och ett lägre pris, för bioflygbränsle.

Politikerna måste alltså se till att det finns både stora och billiga mängder bioflygbränsle på marknaden. Först därefter är SAS redo att ställa om.