Förlust eller förstörelse av naturmiljöer är de största orsakerna till hoten mot biologisk mångfald. Återställning är mycket kostsamt i de fall det ens är möjligt.

Så skriver Naturvårdsverket i en ny rapport, Återrapportering – Åtgärder för biologisk mångfald 2014–2016 (pdf).

I rapporten konstaterar Naturvårdsverket samtidigt att antalet beslutade naturreservat i Sverige har ökat starkt under 2016 och att skötseln av värdefull natur också har ökat i omfattning. Det här beror bland annat på att den rödgröna regeringen kraftigt höjde anslagen för dessa båda poster i budgeten för förra året.

Exempelvis under 2014, med Alliansen vid makten, låg anslaget till skydd av värdefull natur på 808 miljoner kronor och anslaget till åtgärder för värdefull natur på 637 miljoner kronor. Under 2016, när den rödgröna regeringen för första gången fått igenom sin egen budget, låg dessa anslag på 1 344 respektive 953 miljoner kronor.

Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket, säger i ett pressmeddelande:

– De senaste åren har vi skyddat och gjort den värdefulla naturen tillgänglig för upplevelser i allt större utsträckning. Dessutom har vi tack vare ökade anslag kunnat satsa på att sköta naturvärden i våra skyddade områden samt öka vår samverkan med aktörer i övriga landskapet.

Då det gäller den svenska skogen så beslutade alliansregeringen 2014 att ytterligare 150 000 hektar skog nedan gränsen för fjällnära skog ska skyddas under åren 2012–2020.

Det målet, som från början föreslogs av Miljömålsberedningen där alla riksdagspartier utom SD fanns representerade, kritiserades av både Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som då ansåg att mer skog än så borde skyddas till år 2020.

Men målet gäller fortfarande, och i ett mejl till Effekt skriver Maano Aunapuu att det med 2016 års areal avräknat nu återstår cirka 65 000 hektar av målarealen.

Dock är målet till år 2020 bara ett etappmål. Mer skog kommer behöva skyddas efter det och nyligen slog Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen fast att i en redovisning av ett regeringsuppdrag (pdf) att arbetet med att formellt skydda skogar i Sverige måste fortsätta även efter det att det nuvarande etappmålet har uppnåtts.

Det är Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens samlade bedömning att ytterligare skog behöver skyddas formellt även efter 2020. Det är också myndigheternas uppfattning att ett sådant arbete gagnas av att nya etappmål för formellt skydd av skog formuleras.

Myndigheterna skriver att det nu därför finns stora behov av att analysera och uppdatera kunskapsunderlagen om hur mycket skog och vilka typer av skog som bör bevaras.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________