Med tanke på att världsekonomin ser ut att gå in i en lite mer turbulent fas igen är det läge att rekommendera Chris Martenson. Han intervjuas av Alex Smith i den senaste podcasten i utmärkta Radio Ecoshock.

Chris Martenson har en bakgrund inom finansvärlden, men insåg för ett antal år sedan att vårt ekonomiska system inte kommer att ge oss den framtid som många förväntar sig: tillväxt, högre levnadsstandard, mer stabilitet och så vidare.

Han ställde om sitt eget liv och lever nu på att skriva och föreläsa om hur de olika kriserna som vi befinner oss i hänger ihop, bland annat genom sin videoserie Crash Course som nu också finns i bokform.

Chris Martenson är bra att lyssna till eftersom han är amerikanskt övertydlig.

Intervjun i Radio Ecoshock är exemplarisk. Den är lagom kort, rakt på sak och som sagt, väldigt tydlig.

I’m a realistic optimist. I do belive that the trends and forces in play will have to come to some sort of resoution. In that resolution I can’t see any possible conclusion other than there’s generally a lower standard of living. Because just economically we’ve been living well beyond our means, regard debt levels and all of that. But we’ve been living well beyond our means from our natural capital aswell, specifically energy, but also around soil, water and other things. We’re gonna have to make an adjustment.

Han beskriver också vad som händer när finanssystemet kraschar, likt 2008. Hur kedjeeffekter gör att alla som på något sätt är inblandade i dagens globala pyramidspel riskerar att dras med i fallet.

Den andra intervjun i samma podcast handlar om solstormar. Ett scenario som låter väldigt science fiction, men som faktiskt är ett seriöst hot. Vilket för övrigt är ett skäl till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, oroar sig för detta.

I dess mest extrema variant skulle en solstorm kunna leda till ett väldigt plötsligt sammanbrott för samhället, enligt Matthew Stein, författare till boken When Technology Fails.