En genomsnittlig amerikan köper produkter motsvarande sin egen kroppsvikt – dagligen! Och med USA som epicentrum sprider sig konsumismen över jorden och gör det svårt att (för att inte säga omöjligt) att tackla de resurskriser som mänskligheten står inför.

Det skriver Worldwatch Institute i sin årsrapport State of the World 2010: From Madison Avenue to Mad Max?

I rapporten konstateras att om alla i världen tog sig till en amerikansk nivå vad gäller shopping så kan skulle planeten endast kunna livnära en befolkning på 1,4 miljarder, en femtedel av det nuvarande antalet.

– Om vi inte inser att våra miljöproblem, allt från klimatförändringar
till avskogning, drivs av ohållbara vanor så kommer vi inte kunna lösa
den ekologiska kris som hotar vår civilisation, säger rapportens huvudförfattare, Erik Assadourian till The Guardian.

Rapporten kritiserar regeringar för att göra ökad konsumtion till en grundbult i politiken och att konsumtionen har blivit synonym med välbefinnande och skapandet av nya jobb.

Jag har bara läst Worldwatch Institutes pressmeddelande och inte hela rapporten, men den verkar vara ett praktverk. Inte bara för att den tydligt markerar konsumtionsideologin som grundorsaken till de konvergerande ekologiska och sociala kriserna, men för att den också diskuterar hur konsumismen förändrar hela samhällets kultur. Däri ligger nämligen lösningen: ett skifte bort från ett samhälle där värde och mening anses bli skapat genom ökad konsumtion, mot ett samhälle där ett värdesättande av naturen utgör grunden för ekonomin och där människor kan ha en meningsfull tillvaro utan konsumtion. En kulturrevolotion om man så vill.

I rapporten tonas dock tillväxtjaktens betydelse ner, i stället läggs skulden för konsumtionshetsen på företagen. Det är lite fegt och känns politiskt tillrättalagt. Visst är det företagen som driver på konsumismen, men det har ju ett skäl till detta. De vill få avkastning på sina investeringar och för att få det behöver de tillväxt, det vill säga en ökad ekonomisk aktivitet. Vilket det blir om man får folk att konsumera mer.

Den ekonomiska krisen borde, menar Worldwatch Institutes president Christopher Flavin, ses som ett gyllene tillfälle att styra bort från konsumismen.

– Den mänskliga överlevnadsinstinkten måste segra över drivkraften att konsumera till varje pris.

 

Media om rapporten: Miljöaktuellt,