I går skrev tre internationellt erkända klimatforskare en debattartikel i Dagens industri där de uppmanar Sverige och Tyskland att ta gemensamt ansvar för en utfasning av Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet.

Artikeln är undertecknad av Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre, professor vid Stockholms universitet och ledamot i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling; John Schellnhuber, som är professor, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research och ordförande för WBGU, den tyska regeringens vetenskapliga råd för globala miljöförändringar; samt Will Steffen, professor emeritus vid Australia National University i Canberra, och ledamot i det oberoende klimatrådet Climate Council of Australia.

I artikeln skriver de att både Sverige och Tyskland skulle bryta mot Parisavtalet om brunkolsverksamheten säljs till det tjeckiska bolaget EPH och dess finansiella partner PPF Investments – två bolag som tror på en renässans för kolkraften i Europa. De skriver vidare:

Detta är en så viktigt fråga för våra länder och för världens framtid att vi föreslår att inga beslut om brunkolsförsäljning ska tas förrän statsminister Stefan Löfven och Tysklands förbundskansler Angela Merkel, har haft möjlighet att ha ett högnivåsamtal om hur vi nu tar ansvar för utfasning av brunkolet.

Detta samtal bör ske i nära dialog med brunkolsregionerna i Tyskland, för att ta ett gemensamt ansvar för en ekonomiskt försvarbar och miljövänlig utfasning som skapar nya jobb för de 6.000 som annars skulle bli arbetslösa. Lausitz-regionen i Brandenburg, som präglas av brunkolsbrytning, skulle på så sätt kunna bli en banbrytande föregångare; en ”testbädd” som visar hur samhällen kan ta sig ur den fossila återvändsgränden med hjälp av ny teknik och hållbara affärsmodeller.

Någon replik från regeringen är ännu inte publicerad.