I går inleddes The Stockholm Act. Festivalen, som hålls i Stockholm hela denna vecka, är tänkt att blanda samman kultur och vetenskap med politik och näringsliv. Målet är att utforska hur Sverige kan bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Under själva invigningsceremonin, som hölls på Kulturhuset Stadsteatern, fanns bland annat Johan Rockström på plats. I ett anförande förklarade han att Sverige ”självklart” borde införa en flygskatt.

Uttalandet är intressant, inte bara för att Johan Rockström är professor i miljövetenskap och föreståndare för Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet, utan också för att han oavsett regering verkar ha politikernas förtroende. Under Alliansens tid vid makten satt han exempelvis som medlem i Miljöforskningsberedningen och i Framtidskommissionen, och under den rödgröna regeringen sitter han nu med i Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling, samt även i Agenda 2030-delegationen.

Efter öppningsceremonin passade Effekt på att fråga Johan Rockström om han kunde utveckla resonemanget om en flygskatt.

– Om man ska ta klimatforskningen på allvar, och hur den har översatts i Parisavtalet, är det självklart så att ingen sektor kan gå helt utan ekonomiska styrmedel och på så sätt tillåtas att inte täcka sina miljökostnader. Det krävs en skatt för flyget, alldeles oavsett hur effektiv en skatt är, precis som det krävs en skatt på sjöfarten, på vår konsumtion av varor och på allt annat som ger utsläpp av växthusgaser. En flygskatt har därför ett hundraprocentigt vetenskapligt stöd.

– Genom att ha en flygskatt så skickar det också en tydlig signal till alla medborgare om att vi håller på att fasa ut fossila energikällor och att alla sektorer måste ta ansvar. Då spelar det ingen roll om en flygskatt leder till en nettobesparing av x eller y ton koldioxid, utan det viktiga är att vi börjar få beteendeförändringar. Även om en flygskatt bara leder till en marginell minskning av utsläppen så är den lilla förändringen 100 procent bra.

Så hur tror du det kommer att gå?

– Jag tror personligen att en skatt dessutom opinionsmässigt har ett brett stöd. Det finns en förståelse av att det är dags att överge den här tron att vissa sektorer kan subventioneras av planeten.

 

Läs mer:

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________