Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i dag ett utkast till en sakpolitisk överenskommelse. Om förslaget får stöd av partierna de närmsta dagarna innebär det att Centerpartiet och Liberalerna tänker acceptera att Stefan Löfven väljs som statsminister i nästa vecka för att leda en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Överenskommelsen mellan partierna består av 73 punkter, varav flera har med miljö och klimatet att göra. Effekt passade på att ringa upp Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet, för att höra hur han ser på det hela.

Rickard Nordin (C). Foto: Riksdagen

– Går den här överenskommelsen igenom är inte minst punkten om att värna och stärka den privata äganderätten till skogen otroligt välkommen, säger Rickard Nordin och fortsätter:

– Det är viktigt att vi kan bruka skogen i Sverige och nyttja den till alla de klimatpositiva saker som finns. Här har det dessvärre varit väldigt skakigt de senaste åren. Kan man nu därför stärka äganderätten innebär det att vi får en bättre stabilitet i hela den gröna omställningen. Det här är också något som har efterfrågats från skogsindustrin och andra, för att man ska våga göra de investeringar som behövs.

– Sedan, vilket också är positivt, är att vi i överenskommelsen även har med ett stort paket som Centerpartiet gick till val på: som ett nytt avdrag för grön teknik, en förstärkning av nuvarande bonus–malus-system som handlar om klimatbonusar och avgifter på personbilar, samt även satsningar på sådant som kan ge minusutsläpp, så som CCS-teknik. Det här hade vi med i vårt valmanifest, och nu ligger det som skarpa punkter i överenskommelsen vilket gör att vi snart skulle kunna börja genomföra detta.

Förslag på hur omställningen av flyget ska gå till är ytterligare en punkt i överenskommelsen som Rickard Nordin är nöjd med.

– Vi kommer i Sverige få se en mycket större inblandning av förnybart i flygbränslet framöver, vi kommer också få start- och landningsavgifter på plats och även en obligatorisk klimatdeklaration vid köp av flygresor. Flygskatten blir också kvar men tanken är att den ska ersättas när det finns ett system för flygbränsleskatt på plats.

Kommer inte det ta väldigt lång tid? Många menar ju att det är närmast omöjligt att ändra de internationella regelverk som finns.

– Nja, det kan finnas andra vägar att gå. Det pågår faktiskt diskussioner på EU-nivå om att försöka hitta sätt att beskatta bränsle utan att det blir just en sådan bränsleskatt som i dag förhindras av internationella överenskommelser så som Chicagokonventionen. Men det här är en fråga som vi så klart måste titta närmare på och utreda.

Som sista punkt nämner Rickard Nordin den gröna skatteväxling som föreslås, om 15 miljarder kronor, som alltså handlar om sänkt skatt på arbete samtidigt som höjda miljöskatter införs.

– Grön skatteväxling var också något som Centerpartiet gick till val på. Vi har föreslagit den största gröna skatteväxlingen av alla partier de senaste åren, så det är klart att det här är en framgång för Centerpartiet, avslutar Rickard Nordin.