I likhet med andra pretentiösa projekt håller sig Svart jord med ett regelverk. Här är det:

Regel 1. Den första regeln för Svart jord är att du alltid, så ofta du kan, ska prata med andra om Svart jord.

Regel 2. Svart jord följer ett antal principer:
a) Ekologiskt hållbart är det enda som duger. No fusk!
b) Klimatrörelsen är det nya svarta.
c) Du skola inga gudar hava jämte Jello Biafra, Sara Granér och Boots Riley.
d) Du skola byta gudar lite då och då för att ingen ska känna sig utanför.

Regel 3. Minst en blogguppdatering per vecka skall göras. Såväl framgångar som motgångar i odlingen ska redovisas.

Regel 4. Svart jord är inte en ickekommersiell blogg, den är antikommersiell. Svart jord tipsar inte om nya varor, nya butiker eller nya trender. Punkt.

Regel 5. Alla kostnader kommer att redovisas. Detsamma gäller antalet kilometer bakom bilratten.

Regel 6. Svart jord får inte leda till försummelse av familj eller vänner, av rocken, skräcken eller tv-spelen.

Regel 7. Utgjutelser – av nyfrälst art – om det växande livets mirakel är strängeligen förbjudna.

Regel 8. På Svart jord är det jag som definierar vad som är rock. Ingen annan.

Regel 9. Vid brott mot någon av ovanstående regler bestraffas jag med vite. Straffskalan går från en (1) till fem (5) dagars lyssnande på New Wave of British Heavy Metal beroende på brottets natur. Vid riktigt vidriga försyndelser bytes New Wave of British Heavy Metal mot radiokanalen Bandit.

Appendix
Notis 1. De läsare som påpekar regelbrott som sedan den enväldiga juryn (jag) ger bifall till belönas.