Regeringen meddelade i dag att Trafikverket får i uppdrag att analysera hur statligt ägda fartyg ska kunna gå över till fossilfrihet. Det handlar till exempel om vägfärjor och lotsbåtar. Försvarsmaktens fartyg, museifartyg och Sjöfartsverkets isbrytare ska dock exkluderas ur analysen.

– Staten ska vara ett föredöme i den omställning som hela transportsektorn måste göra. Därför är uppdraget en viktig del i regeringens arbete med att utveckla hållbara transporter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december i år.