Runt om i världen byggs solelen ut med rekordfart. Den snabba utvecklingen pressar priserna till allt lägre nivåer och att skaffa solceller på sitt villatak är numera en god affär.

För boende i lägenhet är det däremot omöjligt att producera egen solel, vilket enbart beror på orättvis lagstiftning. Finansminister Magdalena Andersson (S) tydliggjorde i höstas att reglerna ska förändras och nu är det dags att gå från ord till handling.

Vår förhoppning är att regeringen snarast ger alla, oavsett boendeform, lika villkor att producera egen solel. Och det måste ske under 2017.

Antalet solcellsanläggningar i världen har mångdubblats under de senaste åren, inte minst i våra grannländer. Tyskland, ett land med nästan samma antal soltimmar som Sverige, har passerat en miljon solelanläggningar och sju procent av elen kommer numera från solen. Sverige har däremot hamnat på efterkälken med mindre än en tusendel solel i elnäten.

Hittills har krångliga regelverk stoppat solcellsutvecklingen i Sverige, men på sistone har en rad efterlängtade reformer förbättrat förutsättningarna för både villaägare och större fastighetsägare.

Boende i villor får sedan två år tillbaka skattereduktion på sitt överskott av solel, och vid årsskiftet försvann även momsplikten för den el de säljer. Under hösten kom dessutom glädjande besked för större fastighetsägare. Snart slipper skolor, sjukhus och köpcentrum att beskattas för den solel de själva använder.

De som bor i hyresrätt eller bostadsrätt har däremot glömts bort, vilket är lika obegripligt som olyckligt då det handlar om halva Sveriges befolkning.

För att kunna producera solel behöver boende i flerbostadshus äga solcellerna tillsammans med andra, men andelsägda anläggningar omfattats inte av de nyligen genomförda reformerna. I dag betalar andelsägarna full energiskatt för den el de producerar och använder i sina lägenheter.

Följden är att det i dag inte byggs några andelsägda solcellsanläggningar alls, och att det är omöjligt för boende i lägenhet att tillvara sina tak och producera egen solel tillsammans med grannarna.

Solelkommissionens målsättning är att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030, men för att det ska bli möjligt måste även boende i flerbostadshus ha möjlighet att skaffa solceller.

Detta är inte minst en rättvisefråga, då det är självklart att alla får samma möjlighet att producera förnybar energi till lika ekonomiska villkor, oberoende av om man bor i villa eller lägenhet.

Johan Skoglund, vd, JM
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Anders Lago, förbundsordförande, HSB
Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet
Mats Fagerström, vd, Telge Energi

_________

Läs fler debatter på effektmagasin.se