I går meddelade Rajendra Pachauri, FN:s klimatpanels ordförande, att han ställer sig bakom målet om att sänka koldioxidhalten i atmosfären till under 350 ppm.

Jaha, och vad innebär det då, tänker du?

Det innebär att vi är på väg att öka chanserna att hålla klimatförändringarna i schack så vi slipper genomlida klimatkaos.

I dag pågår en sorts dragkamp där politikerna försöker sätta ett så högt ppm-mål som möjligt, medan forskare, progressiva politiker och framför allt miljontals människor världen över kämpar för ett ppm-mål som ligger mer i linje med den senaste forskningen och som ger oss någorlunda goda chanser att klara klimatkrisen.

450 ppm är det utdaterade mål som oftast anropas under förhandlingarna inom FN. Snart kan det vara på väg att ändras till 350. Bland annat tack vare Rajendra Pachauris ställningstagande.

Läs mer hos 350.org.

 

Mer positiva nyheter kommer från Storbritannien där Climate Camp i London nu är i full gång. Detta evenemang är något av det mest välplanerade och största som sker i klimataktivism-sammanhang. På bilden här intill säkras platsen för lägret, Blackheath i sydöstra London, med hjälp av personer som klättrar upp i enorma stativ.

Följ hela utvecklingen på Guardians särskilda Climate Camp-sektion. Guardian bloggar också live från lägret vilket säger något om hur långt före Storbritannien ligger Sverige på mer än ett plan.

 

Tipsar också om senaste avsnittet av Vetenskapsradions miljöprogram Klotet som sändes i dag och där jag är med som gäst för att diskutera lösningar på klimatkrisen utifrån min bok Vår beskärda del. Programmet handlar framför allt om koldioxidransonering och om grön konsumtion är en bra lösning.

 

Övrig media: DN om dödläget i klimatförhandlingarna