I Ytterjärna trädgårdspark har trädgårdsmästarna i år valt att uppmärksamma ämnet pollinering. Besökarna ges här möjlighet att inspireras till att skapa en välkomnande hemvist för humlor, bin och fjärilar.

 

– Variationen i naturen är väsentlig. Den har arbetats bort på många ställen i världen under lång tid och vi behöver arbeta för att återställa den balansen, säger Paula Pihlgren som är trädgårdsmästare och vd för Ytterjärna trädgårdspark.

I år samarbetar Ytterjärna trädgårdspark med trädgårdsnätverket SSPPG (Swedish Society of Public Parks & Gardens) och föreningen Svenska bin. Tillsammans vill de sprida kunskap och ge tips om hur privatpersoner i sina egna trädgårdar kan hjälpa de livsviktiga pollinatörerna. Det här är ett tema som lyfts i flera parker runt om i landet under sommaren. Bin och andra pollinatörer dör ut och situationen flaggas som en krissituation. Med färre pollinatörer får vi mindre skördar och sämre utveckling av frukt och bär.

– Monokulturjordbruken och olika bekämpningsmedel bidrar till att humlor, bin och andra insekter dör ut. Man har arbetat för att få bort neonikotinoider som använt flitigt i jordbruket och äntligen har det här giftet förbjudits. Samtidigt har monokulturjordbruken skapat stor obalans i naturen. Den sortens jordbruk ger på kort sikt stora skördar men gynnar inte pollinatörerna eller något annat i naturen. Insekter behöver olika typer av ytor att bygga bon på och det behövs mångfald i växtligheten för att främja olika sorters humlor och bin, berättar Paula Pihlgren.

 

 

Humlor, bin och fjärilar men även flugor och skalbaggar bidrar till att pollen förflyttas mellan olika blommor när de samlar nektar och pollen. Varje frukt och bärblomma behöver besök från både honungsbin, humlor och solitären för att utvecklas på bästa sätt. Ju fler besök en blomma får av pollinatörer desto saftigare och rikare blir skörden.

– Vill man vara extra snäll mot pollinatörerna så kan man tänka på vilka färger blommorna har i trädgården. En del fjärilar dras främst till röda blommor. Humlor och bin tycker mest om gula och blå blommor, säger Paula Pihlgren och fortsätter:

– För att hjälpa pollinatörerna är det fint om man kan få in växter som blommar tidigt i sina trädgårdar, som till exempel krokusar och påskliljor. De tidiga blommorna är väldigt viktiga för de pollinatörer som övervintrat. De behöver äta sig mätta och bygga bon.

Paula Pihlgren visar ett poppelträd som nyligen fällts ner i trädgårdsparken.

– Det var ett riskträd som vi tyvärr var tvungna att ta ner.

Hon berättar att stammen ska få vara kvar och sakta brytas ned för att främja insektslivet och som nu blir ett insektshotell.

– Vi har borrat hål i stammen som är anpassade till just rödmurarbin. Tanken är att de ska få bo i det här trädet och vi hoppas att de ska pollinera våra fruktträd. Vi väntar nu på att den ska hitta hit och så får vi se om de vill bo här. Det känns fint att bevara ett så stort träd i en annan form och att göra plats för vildbin här på platsen. Poppeln här är gigantisk och det är sällan de blir så här gamla.

 

 

Det var för fyra år sedan som Ytterjärna trädgårdspark anlade fjärilsträdgården. Paula Pihlgren berättar att de har vi blivit mer medvetna sedan dess och skapat miljöer som pollinatörerna trivs i. Till exempel klipper de inte gräset lika ofta som tidigare och de låter det växa upp en bit på en del platser i trädgården.

 

 

– De oklippta gräsytorna blir en enormt rik flora för pollinatörerna – helt underbart, man får verkligen den romantiska bilden av ängen här, säger Paula Pihlgren som också berättar att variation, diversitet och mångfald är viktigt för att bygga starka och hållbara samhällen.

Text & foto: Leonarda Arcidiacono

 

*********

Detta är en omarbetad och något längre version av ett fotoreportage som publicerades i Effekt nr 2/2018 (tema politik) som kan beställas här.