Jag skriver om peak oil på SVT Debatt i dag. Denna gång utifrån frågan: Varför har samhället så svårt att till sig varningarna om en stundande oljekris och dess konsekvenser?

Artikeln utgår delvis från den brittiska peak oil-rapporten som jag skrev om igår.

Artikeln har fått rubriken Den arabiska våren ett bevis på att oljekrisen redan har börjat.

Se också Mikael Hööks artikel på samma sajt, om Danmarks och Norges sjunkande oljeproduktion. Fler artiklar i ämnet är på gång.

Mer peak energi: ASPO-bloggen om energibrist i Kina. Cornucopia skriver om Magnus Redins bok När resurserna sinar.