forum, bloggar och sajter som handlar om oljetoppen spekuleras det kring när världen slår i taket. Det vill säga, när behovet av olja inte kan mötas av tillgången på olja.

Lågkonjunkturen har skjutit denna händelse framför sig. Men vad händer när ekonomin sätter fart igen (om den gör det)? Den vanligaste analysen är att det är då bromsarna kommer slå till eftersom en växande ekonomi kommer att kräva mer olja än vad det går att pumpa upp.

En av många branscher som riskerar att att bonka rakt upp i detta oljetak är flygbranschen. I en ny vetenskaplig artikel från forskarna på Globala Energisystem vid Uppsala Universitet spås en ”peak flyg” inom kort på grund av den snabba ökningen av flygtrafiken i världen. Även med fortsatt energieffektivisering av flygplanen beräknas bränslebehovet öka med tre procent om året, något som innebär soppatorsk till och med i Internationella Energiorganet IEAs mest optimistiska scenario (”Supply scenario 1” nedan). Ännu större blir glappet mellan behov och tillgång på olja i Uppsalaforskarnas peak oil-scenario (”Supply scenario 3” nedan).

Peak aviation

Media: Moderaterna hoppas på minskade utsläpp från flyget, Miljöpartiets Karin Svensson Smith vill att transportsektorn ställs om till mer sjöfart och tåg