Klimatklivet kallas den satsning på lokala klimatinvesteringar som regeringen presenterade 2015. Tanken är att företag, organisationer, kommuner och regioner ska kunna ansöka hos Naturvårdsverket om medfinansiering för sina klimatprojekt, där sedan medel ges till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläpp per investerad krona.

Under perioden 2015-2020 ska över 3,5 miljarder kronor fördelas ut till projekt över hela landet. Fram till förra veckan hade Naturvårdsverket hunnit med att bevilja 1 003 ansökningar.

I listan över projekt finns stort som smått. Några exempel är:

AB Borlänge Energi Investering i ”slurrymaskin” för att möjliggöra biogasproduktion av matavfall 1 800 000 kr
Fastighetskontoret, Göteborgs Stad Byte av oljepannor till bergvärme 400 000 kr
Falu Energi och Vatten AB Återvinning av spillvärme från Datacenter – integrering till det lokala energisystemet 20 000 000 kr
Setra Trävaror AB Produktionsanläggning för biobaserad pyrolysolja 117 000 000 kr
Skånefrö Förvaltnings AB Klimatpositiv fjärrvärme med biokolproduktion 17 183 400 kr
NEOVA Aktiebolag Konvertering-fossil bränsleeldning till bioenergi 12 960 000 kr
Ecobränsle i Karlshamn AB Uppförande av tankstation för förnyelsebar HVO. 714 500 kr
Danderyds sjukhus AB Lustgasdestruktion för förlossningsvård 1 350 000 kr
Malmö stad, miljöförvaltningen Klimatsmart mat i Malmö 2 324 975 kr
Katrineholms kommun Cykelgarage med solceller 581 250 kr
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Tankstation biogas 1 800 000 kr
Jönköping Energi Aktiebolag Laddningsstation Elbussar Strandängen 1 648 000 kr
Gävle Energi Laddning till elfordon i Gävle kommun 1 768 750 kr
Stockholms läns sjukvårdsområde Installation av laddstolpar 8 000 000 kr
VafabMiljö Kommunalförbund Biogasproduktion med uppgradering 32 000 000 kr
Mönsterås Biogas AB Gödselbaserad biogasanläggning med gödselförädling 108 250 000 kr
Helsingborgs stad, Stadbyggnadsförvaltningen Stadbyggnadsförvaltningen, Framtagande av cykelplan 1 750 000 kr

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________