Sedan 2011 har myndigheterna i Kina beordrat att 111 av landets 683 golfbanor ska stängas ned, det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Landet har länge haft problem med att nya golfbanor har anlagts utan tillstånd, något som dels inneburit att värdefull jordbruksmark och naturreservatsmark gått förlorad, men också att grundvatten tagits upp olovligen för att bevattna banorna.

Ägarna till ytterligare 18 golfbanor har beordrats att lämna tillbaka mark som i dag används utan tillstånd, medan ägarna till 47 andra golfbanor har beordrats att stoppa pågående byggen, skriver Reuters.