I dag presenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige (pdf). Strategin, som bygger på en blocköverskridande överenskommelse, ska fungera som en långsiktig plattform för livsmedelspolitiken i Sverige fram till år 2030. Inom kort kommer den kompletteras med en handlingsplan från regeringens sida.

Flera miljö-, konsument- och djurskyddsorganisationer uppmanar nu regeringen att se till så att den kommande handlingsplanen på allvar prioriterar miljömålen. I ett gemensamt pressmeddelande skriver Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Ekologiska lantbrukarna, Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm samt World Animal Protection Sverige:

Tydligare mål för ekologisk produktion och mer hållbara produktionsmetoder överlag krävs för att tillgodose såväl svenska miljömål som FN:s hållbarhetsmål. (…) Planerna måste dessutom innehålla en satsning på minskad köttkonsumtion och utveckling av alternativa proteinkällor för att nå miljö- och hälsoeffekter och bredda den svenska livsmedelsproduktionens bas.

Förra året skrev Effekt om hur Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling i rapporten Åtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion (pdf) på ett liknande sätt konstaterade att det behövs en politik som minskar utsläppen av växthusgaser från produktionen av animalier i Sverige och som minskar konsumtionen av de animalieprodukter som har mest negativ påverkan på klimatet, miljön och hälsan.

Rådet, som är en arena för dialog mellan regeringen och vetenskapssamhället, inrättades 2015 och består av forskare från olika fält. I rapporten skriver rådet vidare:

Trots de negativa effekterna från köttproduktionen finns idag inga styrmedel för att minska användningen av de mest klimatpåverkande animalieprodukterna utöver vissa begränsade informationsinsatser. Det är anmärkningsvärt passivt, (…).

Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Men så mycket mer än informationsinsatser om matens positiva eller negativa påverkan verkar det inte bli från regeringens sida. Effekt passade på att under dagens presskonferens fråga landsbygdsministern om regeringen anser att svenskarnas konsumtion av animalieprodukter behöver minska för att Sverige ska kunna nå de uppsatta miljömålen. På det svarade Sven-Erik Bucht:

– Vi trycker väldigt på det här att man måste ha god information. Om konsumenterna ska kunna göra medvetna val så måste de ha bra information kring olika saker, det är vi väldigt noga med att lyfta fram i strategin. Sen är det de själva som tar beslutet. Men vi ska ge information om vad som är hållbart och vad som inte är hållbart.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________