Omställning Sverige bjuder in till diskussion på Kabomhuset, Kungsgatan 2. Dagen leds av Jan Forsmark Omställning Sverige/Hela Sverige ska leva.
För mer info och anmälan se www.omstallningalingsas.se.