På torsdag ska jag till SVT Debatts studio i Göteborg och debattera oljetoppen. Tillsammans med Kjell Aleklett, mot de som förnekar att det skulle råda någon risk för en global oljetopp, bland annat nationalekonomen Marian Radetzki.

Det kommer att bli en spännande debatt. För fem år sedan hävdade Radetzki självsäkert att oljepriset skulle sjunka kraftigt och hamna under 20 dollar/fatet år 2010, på grund av stor överkapacitet i oljeproduktionen. Nu är det år 2010 och oljepriset är uppe i 80 dollar/fatet.

Att spå fel på oljeprisets utveckling kan vem som helst göra, men Radetzkis överoptimistiska tro på att ny olja går att trolla fram bara viljan är stark nog är typisk för samhället i stort. Radetzki må vara extrem, men oförmågan att se gränserna för hur mycket ändliga resurser vi kan konsumera är väl utbredd. Inte minst gäller detta Energimyndigheten.

Resultatet är att samhället förblir oförberett på konsekvenserna av oljetoppen. Politikerna rör inte ett finger eftersom Energimyndigheten och oljebolagen säger att allt är lugnt.

Intressant nog har det nu börjat hända saker i Storbritannien – efter att delar av det brittiska näringslivet varnat för konsekvenserna av en oljekris.

Energiministern Lord Hunt kallar näringslivet till sig för att disktuera hur regeringen förbererder sig för en minskande global oljeproduktion, skriver The Guardian.

Flera brittiska bankanalytiker varnar samtidigt för att oljepriset kommer dubbleras inom de närmaste åren.

Är det detta som krävs för att politikerna ska bry sig? Att näringslivet ryter till? I så fall vore det fint om något svenskt storföretag började intressera sig för denna fråga. Hittills verkar det vara dött på den fronten.

Bloggat: Flute skriver om SVT-debatten och debattörerna på peak oil-förnekar-sidan: Marian Radetzki och Ulf Svan (Svenska petroleuminstitutet)

ps. Missa inte SVT-intervjun med Marian Radetzki från 1997 där han propagerar för halverad lön för de fattigaste i samhället eftersom ”hungriga lejon jagar bäst”.