Minst 30 miljarder kronor per år går årligen till att subventionera klimatskadliga aktiviteter. Det här slog nyligen Naturskyddsföreningen fast i en ny rapport (pdf).

Förra året kunde också Naturvårdsverket i rapporten Potentiellt miljöskadliga subventioner (pdf) visa att det i Sverige framför allt är tre sektorer som ges dessa subventioner: transport-, energi- och jordbrukssektorn.

I veckan debatterades frågan om just miljöskadliga subventioner i riksdagen. Det var Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm som ställt en fråga om huruvida regeringen har någon plan på gång för en utfasning av subventionerna.

Finansminister Magdalena Andersson (S) var den som besvarade frågan och sa bland annat:

Har vi en plan för att fasa ut alla miljöskadliga subventioner? Svaret är nej. Vi ska naturligtvis titta igenom alla miljöskadliga subventioner, och det gör vi. I budgetarbetet har vi haft diskussioner om det här under alla år som jag har varit finansminister, och vi ser var någonstans det är möjligt och lämpligt att göra en utfasning. Men det finns flera områden där min bedömning är att det inte är lämpligt att genomföra en total avveckling av subventionerna, därför att det skulle få väldigt allvarliga konsekvenser för möjligheten att leva och verka i hela landet. Det skulle till exempel påverka möjligheten att leva i svensk glesbygd mycket.

Jens Holm berömde i debatten regeringen på två punkter då han sa:

Själv kan jag se två konkreta exempel på att regeringen verkligen har agerat. Det ena är införandet av en flygskatt, vilket innebär att flyget får ta ett lite större ekonomiskt ansvar för sina utsläpp. Det andra är att regeringen nu utreder det så kallade reseavdraget, det avdrag som man kan göra om man reser till sitt arbete. Som vi vet görs dessa avdrag sannolikt till största delen här i Stockholmsområdet, där det redan finns en fungerande kollektivtrafik.

Men han undrade samtidigt vad som ska hända härnäst, om regeringen alls tänker ta fram en plan för hur de ska kunna fasa ut fler miljöskadliga subventioner:

Skulle finansministern till exempel kunna ge två konkreta exempel på miljöskadliga subventioner som blir nästa steg i utfasningsprocessen? Vi har flygskatten, och vi har reseavdraget som jag hoppas kommer att göras om väldigt snart – men vad blir nästa steg i att fasa ut de miljöskadliga subventionerna?

Något svar på denna fråga blev det inte, annat än att regeringen kommer fortsätta titta på frågan. Magdalena Andersson sa bland annat så här i sin slutreplik:

Jag är naturligtvis öppen för att också diskutera andra områden när det gäller att successivt fasa ut de subventioner vi har vad gäller skatteutgifter.

Hela debatten kan ses här: