Under 2016 kunde Inrego – ett företag som specialiserat sig på återanvändning av IT-produkter – tillsammans med sina kunder se till att cirka 260 000 datorer, mobiler och annan IT-utrustning gick till återanvändning, något som skapade en utsläppsbesparing på runt 2 800 ton koldioxid.

Erik Pettersson, hållbarhetschef på Inrego, säger i ett pressmeddelande att han märkt ett ökat intresse för denna typ av återanvändning:

– Den faktor som minskar miljöbelastningen från datorer allra mest är att produkterna används längre. Det handlar om att köpa IT-produkter i andra hand och att se till att de produkter man inte längre behöver går vidare till exempelvis ett återanvändningsföretag. Vi märker att fler företag och myndigheter inser fördelarna med återanvändning och återanvända produkter och det är glädjande.

Tillverkning av IT-utrustning är mycket resurskrävande. Exempelvis går det enligt Inrego åt ungefär 1,8 ton råvaror för att producera en enda dator.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________