SCB-statistik för 2017 visar att andelen biogas i fordonsgasen nu är uppe i 86 procent. Det är en rejäl ökning jämfört med 2016 då andelen biogas var 73 procent.

Försäljningen av biogas totalt sett ökade också under 2017, men försäljningen av fordonsgas gick däremot ner, något som oroar branschen.

– Det är oroande att det säljs mindre fordonsgas, ett trendskifte som startade för ett par år sedan. Biogasen är en viktig pusselbit för att klara transportsektorns klimatutmaning. Vi tror på en ökad efterfrågan i samband med bland annat bonus-malus som införs till sommaren, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige, i ett pressmeddelande.

Branschens mål är att ha 100 procent biogas i fordonsgasen till år 2030.