När jag för ett år sedan skrev min bok om klimat- och energikrisen ringde jag Energimyndigheten för att få veta deras syn på oljetoppen och deras förberedelser för en oljekris. Jag minns att jag satt ensam ute i stuga i skogen när jag ringde och blev rädd efter samtalet.

Deras syn var att oljetoppen (tidpunkten då oljeproduktionen i världen börjar minska) låg långt fram i tiden och inte var något vi behövde bekymra oss om nu. Och om det mot förmodan skulle uppstå brist på olja blir det lönsamt att utvinna olja ur oljesanden i Kanada, resonerade Energimyndighetens expert.

I dag står det klart att oljetoppen ligger väldigt nära. Till och med Internationella Energiorganet, som av politiska skäl presenterar överoptimistka kalkyler, är tydliga med att oljeproduktionen i befintliga oljefält sjunker fortfare än vad man tidigare har trott.

Ingen kan väl heller ha missat att vi lever i en värld som fungerar tack vare olja. 99 procent av alla transporter drivs med olja. Vår matproduktion dryper av olja. Många varor produceras direkt av olja.

Ändå står de flesta kvar med huvudet i sanden. Som om det inte vore ett problem om det plötsligt blev brist på det som driver världsekonomin.

Tidningen Du&jobbet har gjort en rundringning för att kolla Sveriges beredskap för en oljekris. Den gör mig lika rädd som för ett år sedan. Trots att jag inte blir särskilt förvånad.

Näringsdepartementet, Energimyndigheten, LO och Svenskt Näringsliv tillfrågas. Endast Svenskt Näringsliv verkar någorlunda bekymrade.

Håkan Karlström på Näringsdepartementet säger:

– Vi ser inte på Peak Oil som en hotande  millenniumkrasch. Oljan har inte den dominerande ställningen längre. Och det finns många saker att ta hänsyn till. Om till exempel priserna stiger öppnar sig nya möjligheter för utvinning av oljesand.

LO tycker det känns ganska lugnt eftersom vi fasat ut det mesta av villaoljan.

Jag skulle gissa att samtliga LO:s medlemmar kommer att drabbas direkt eller indirekt den dag oljepriset skjuter i höjden. Den nuvarande lågkonjunkturen lär i backspegeln upplevas som ett litet obetydligt gupp på vägen.

Det är dags att läsa på, för många i samhället.

Det hade varit fint om media hade gjorde en lika fin insats för att öka medvetenheten om oljetoppen som man gjort för att skapa medvetenhet om klimathotet.

En bra början är en tidigare artikel i Du&jobbet som pedagogiskt förklarar frågan från början.

Bloggat: Cornucopia

Media: Dagens Industri, DN,