Länsstyrelsen i Norrbotten har i veckan beslutat att bilda naturreservatet Sandöörarna. Området, som är cirka 85 hektar stort, ligger på den sydligaste udden av Sandön i Luleås innerskärgård.

I reservatet ingår cirka fem hektar våtmark, 21 hektar hav och 55 hektar skog. De äldsta träden i reservatet är uppåt 200 år gamla, men eftersom skogen utgörs av så kallad landhöjningsskog finns även inslag av yngre successioner som varit trädbevuxna en kortare tid.

Susanna Andersson, handläggare på naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Norrbotten, säger i ett pressmeddelande:

– Det blir alltmer sällsynt med skog med olika åldrar i trädbeståndet, där en mångfald av arter kan utvecklas. Därför är skyddsåtgärder så viktiga för att bevara gamla skogar för framtiden.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________