Klimatklivet är ett investeringsstöd som regeringen har beslutat om. Stödet går till lokala och regionala projekt runt om i landet som minskar utsläppen av koldioxid.

I dag meddelade Naturvårdsverket att ytterligare 290 projekt får stöd om sammanlagt 600 miljoner kronor. Bland annat kommer pengarna gå till åtgärder som bidrar till mer plaståtervinning, bättre avfallshantering och ökad biogasproduktion.

Sedan Klimatklivet startade 2015 har 1 305 projekt fått sammanlagt 2,6 miljarder kronor i stöd. Nästa ansökningsomgång drar igång den 15 januari 2018, och är öppen för landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser.