Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet samt inkommande chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) i Tyskland, skrev i helgen en debattartikel i Aftonbladet.

I artikeln varnar Johan Rockström för vad som väntar om världens länder inte lyckas få ner utsläppen i tillräckligt snabb takt de kommande åren:

Redan vid 1 grads global uppvärmning drabbas människor och samhällen över hela världen, med stora sociala och ekonomiska kostnader som följd. Att tillåta uppvärmningen att fortsätta utgör en global katastrofal risk, och all kraft måste nu läggas på att nå en fossil-fri värld inom 30 år. Detta måste rimligen utgöra världens och därmed Sveriges överordnade ansvar och prioritet.

Johan Rockström skriver vidare i artikeln att ett uppenbart steg som bör övervägas av en ny svensk regering efter valet i september är att skärpa det svenska klimatmålet:

Inom ramen för den nya svenska klimatlagen, bör nu en vetenskaplig kommission omedelbart sättas upp för att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att dagens mål – netto-noll utsläpp 2045, inte räcker.

Det svenska klimatmålet, som den parlamentariskt sammansatta Miljömålsberedningen kom överens om för drygt två år sedan, innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 jämfört med år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan enligt överenskommelsen kompenseras genom kompletterande åtgärder, så som (1) upptag av koldioxid i skog och mark till följd av ytterligare åtgärder, (2) utsläppsminskningar genomförda utanför Sveriges gränser, samt (3) avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen.

 

Hur de svenska partierna och andra relevanta aktörer ställer sig till Johan Rockströms förslag återstår nu att se – Effekt kommer att återkomma till denna fråga ett flertal gånger innan riksdagsvalet den 9 september.