Den 1 januari inrättas Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier.

Centret innebär ett samarbete mellan flera olika verksamheter vid Göteborgs universitet. Dessutom ingår flera externa aktörer, som Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, institutionen för energi och miljö vid Chalmers, Havets Hus, Nordens ark samt Universeum.

Mari Källersjö (längst ned till höger på bilden), är Botaniska trädgårdens prefekt och kommer nu också att bli ordförande i styrgruppen för det nya centrumet. Hon säger i ett pressmeddelande:

– I Västsverige finns en rad stora institutioner som arbetar med biologisk mångfald men det är första gången det görs en samlad satsning inom området för att koppla samman forskning och samhället. Tillsammans har vi en unik möjlighet att föra ut kunskapen om biologisk mångfald till allmänheten. Vår uppgift är att bevara men också att utveckla och driva forskningen framåt.

De huvudsakliga uppgifterna för centrets medlemmar blir dels att utöka och vidareutveckla forskningen om biodiversitet, dels att bättre länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet.