I en särskild bilaga (nummer 4) till regeringens ekonomiska vårproposition (pdf) presenteras 15 mått på välstånd, vilka belyser ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet. Dessa är tänkta att komplettera BNP-måttet, som regeringen menar ger en begränsad bild av ett samhälles utveckling.

– En av ambitionerna med att ta fram det här är att uppmuntra till en samhällsdiskussion – vad är egentligen visionen, vad är målet för våra gemensamma ansträngningar i samhället?, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP), till Effekt.

De 15 indikatorerna är:

Ekonomiska
BNP per capita
Sysselsättningsgraden
Arbetslöshet
Hushållens skuldsättning
Offentlig sektors konsoliderade bruttoskuld

Miljömässiga
Luftkvalitet
Vattenkvalitet
Skyddad natur
Kemikaliebelastning
Utsläpp av växthusgaser

Sociala
Låg disponibel inkomst
Utbildningsnivå
Mellanmänsklig tillit
Självskattad allmän hälsa
Nöjd med livet

Enligt Per Bolund kan indikatorerna dock komma att ändras framöver.

– Vi vet att samhällsutvecklingen förändras, där man löser en del frågor och där andra frågor blir mer viktiga över tid. Om man i en samhällsdiskussion brett kommer fram till att det är andra indikatorer som är väsentliga, då är det klart att vi måste vara beredda att ompröva och göra förändringar. Men kärnan kommer stå kvar över tid, det vill säg att vi ska jobba med de miljömässiga, sociala och ekonomiska indikatorerna och därmed få en bredare vägledning framåt för politiska beslut som behöver tas.

Miljöminister Karolina Skog (MP) säger till Effekt att ett exempel på hur regeringen jobbar med detta är att man de senaste åren har höjt anslagen avsevärt då det gäller skydd av, och åtgärder för värdefull natur.

– Det märks verkligen runt om i landet nu. Vi har fått många nya naturreservat och det satsas också mycket på att förbättra tillgängligheten till många av de här områdena.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som når prenumeranterna i slutet av maj och som har tema: vatten

_______________