Se fyra filmer fyllda med aktivism,
alternativ och inspiration. Efter varje film inbjuder vi till samtal och
funderingar kring filmen, med siktet inställt på handling.

Filmerna är gjorda av deltagarna på kursen ”Klimat och förändring
– med filmen som verktyg” på Färnebo folkhögskola filial i
Göteborg. Kursen ges i samarbete med FilmCentrum Väst.

Var: Bio Roy, Kungsportsavenyn, Göteborg

Inträde: 40 kronor.
Mer info på klimatfilm.se