I budgetpropositionen för 2018 (pdf) gör regeringen klart att arbetet med det svenska miljömålssystemet ska fortsätta och att nya etappmål ska tas fram. Regeringen skriver:

I arbetet med att ta fram nya etappmål för miljömålen kommer delmålen i de globala målen i Agenda 2030 att vara en utgångspunkt liksom andra internationella avtal och nationella ambitioner.

Miljöminister Karolina Skog (MP) säger i en kommentar till Effekt att många av miljömålen Sverige arbetar med har siktet inställt på år 2020 och därmed håller på att gå ut.

– I budgeten tydliggör regeringen att nya etappmål ska tas fram. Vi ser att miljömålssystemet är starkt och att det också kan fungera som Sveriges implementering av miljödelarna i Agenda 2030.

Illustratör: Tobias Flygar

Enligt Karolina Skog är det ett omfattande arbete som nu startar.

– Det blir ett brett och systematiskt arbete som kommer involvera myndigheter, regeringskansliet och olika andra delar av samhället, där vi ska ta fram nya etappmål inom respektive miljöområde.