Nätverket 100% förnybart och nio andra organisationer inom förnybar el drar i dag igång en namninsamling som riktar sig till regeringen.

Kravet som lyfts är att de som bor i lägenhet och köper andelar i solkraft och vindkraft också bör ges en skattereduktion. Dagens regler gäller bara för de som kan sätta upp solceller på det egna taket eller uppföra ett litet vindkraftverk på tomten, det vill säga framför allt de svenska villaägarna.

Regeringen har lovat att undersöka möjligheterna att utvidga skattereduktionen till att omfatta också andelsägd elproduktion, men något förslag har ännu inte setts till trots att det varit utlovat till i slutet av januari.

Foto: Patrick Miller

Effekt passade på att ställa tre frågor Linda Burenius Magnusson, ordförande i nätverket 100% förnybart:

Vad kommer hända med namninsamlingen?

– Vi kommer att lämna över namninsamlingen till energiminister Ibrahim Baylan (S), miljöminister Karolina Skog (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S).

Vad vill ni att regeringen nu ska göra?

– Vi hoppas att regeringen omgående tillsätter utredningen och att resultatet presenteras inom kort. Detta är en fråga vi har drivit i många år och man hade sagt att man skulle ha presenterat ett förslag den 31 januari i år, så det har redan dragit ut mycket på tiden.

Hur stort är egentligen intresset från lägenhetshushållen då det gäller egen elproduktion?

– Jag har ingen exakt siffra, men intresset för att producera sin egen förnybara el ökar och då är det viktigt att även lägenhetshushållen får vara med på motsvarande sätt som villahushållen i dag får. Det är helt enkelt en rättvisefråga att även inkludera hushåll som inte äger en bostad med eget tak i energiomställningen.

– En bred förankring och delaktighet i omställningen mot förnybart är också viktig ur ett acceptansperspektiv. 2009 var tio procent av vindkraften andelsägd, i dag är motsvarande siffra mellan två och tre procent och anledningen är att de ekonomiska förutsättningarna i dag saknas. En skattereduktion även för andelsägd förnybar el skulle möjliggöra nyinvesteringar i sol- och vindkooperativ och det skulle öka acceptansen för hela omställningen av energisystemet.

Den webbaserade namninsamlingen – Förnybar el på lika villkor – finns här.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________