Minns du Tobin-skatten? Den drevs framför allt av Attac-rörelsen, som under sin glansperiod kring millennieskiftet var hyfsat framgångsrika i att lyfta denna idé. Man lyckades dock aldrig få igenom den, trots ett relativt starkt stöd. Idén var hur som helst god: En mycket liten skatt (0,05 procent) läggs på finansiella transaktioner i banksektorn. Intäkterna används till offentliga investeringar, fattigdomsbekämpning eller för att betala tillbaka den rika världens ekologiska skuld till utvecklingsländer. Eftersom skatten är så liten är det framför allt spekulationskapitalet som drabbas.

Denna vecka lanserar en lång rad brittiska NGO:er en kampanj för samma idé under nytt namn: En Robin Hood-skatt. Se kampanjhemsidan.

New Ecomomics Foundation som är en av organisationerna bakom skriver om Robin Hood-skatten här och här.

Här är en rolig och smart film för kampanjen: