Världens största statliga fond har precis klippt banden med 15 bolag som sysslar med antingen kolutvinning eller kolkraft. Dessutom har elva andra bolag satts under observation.

Det var förra året som politikerna i det norska Stortinget beslutade om nya riktlinjer för den statliga pensionsfonden som ofta går under namnet ”oljefonden”. Beslutet innebär att fonden inte ska få ha några bolag i sin portfölj som får mer än 30 procent av sina intäkter från kol eller har mer än 30 procent av sin energiproduktion från kolkraft.

Eftersom pensionsfonden har ett värde på ungefär 7 500 miljarder norska kronor får ett sådant beslut stor betydelse.

I våras skedde en första utrensning efter dessa riktlinjer, och nu är det alltså dags för en andra omgång, där det är bolag från Filippinerna, Japan, Kanada, Kina, Malaysia, Polen, Thailand och USA som har exkluderats från fonden. I ett pressmeddelande skriver Norges Bank:

In total, Norges Bank has so far excluded 59 companies and placed 11 companies under observation on the product-based coal criterion. Further exclusions will follow in 2017.