Länsstyrelsen i Norrbotten meddelade i veckan att tre nya naturreservat bildats i länet.

Områdena är:

Miesvaara, Gällivare/Kiruna kommun, 410 hektar.

Sörilandhuvudet, Luleå kommun, 152 hektar.

Tjuorre-Biessetjåhkkå, Arjeplogs kommun, 1 673 hektar.

Dessutom har fem redan existerande naturreservat gjorts större.

Per-Anders Jonsson, chef på länsstyrelsens naturskyddsenhet, säger i ett pressmeddelande:

– De tre nya naturreservaten tillsammans med de utökade har en värdefull ur- och naturskog med en stor mångfald av växter och djur. Det är dessutom väldigt fina utflyktsmål där du bland annat hittar flera av länets hackspettar och många olika svampsorter.

 

******

Här kan du se en karta som Naturvårdsverket tagit fram – som visar alla skyddade områden i Sverige.