I förra veckan publicerades 2017 års regleringsbrev till Naturvårdsverket. Här framgår bland annat att regeringen vill att Naturvårdsverket ska uppdatera sin tidigare kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner.

Det var 2012 som Naturvårdsverket publicerade rapporten Potentiellt miljöskadliga subventioner (pdf), som i sin tur var en uppdatering på en ursprunglig studie som gjordes 2005. Studiens huvudsyfte var att kartlägga stöd som utgår från den offentliga sektorn och som kan ha negativa miljökonsekvenser.

I Sverige är det framförallt tre sektorer som har betydande potentiellt miljöskadliga subventioner; nämligen transport-, energi- och jordbrukssektorn. Även fiskesektorn får betydande stöd.

Hur situationen ser ut i dag, det vill säga om några subventioner har tillkommit medan andra har förändrats eller helt avskaffats återstår att se. Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget till miljö- och energidepartementet senast 31 maj 2017.

______

Läs också:

Sverige vill se förbud mot subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske