Rörtjärnskölen, Knittarna och Blocktjärnåsen – så kallas de tre nya naturreservat som ligger som ett pärlband på rad några kilometer sydväst om Idre i Älvdalens kommun.

– För att områdets naturvärden ska bevaras behöver vi undanta det från skogsbruk, säger Lennart Bratt, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Dalarna, i ett pressmeddelande.

De tre områdena har en sammanlagd yta på nästan 1 500 hektar. Stora delar består av äldre brandpräglad tallskog som ger goda förutsättningar för stor artrikedom bland både växter och djur.

*******

Då det gäller den svenska skogen så beslutade alliansregeringen 2014 att ytterligare 150 000 hektar skog nedan gränsen för fjällnära skog ska skyddas under åren 2012–2020.

När 2016 års areal var avräknad återstod cirka 65 000 hektar av målarealen, detta enligt Naturvårdsverket. Att 1 500 hektar nu skyddas på en och samma gång kan därför ses som ett stort steg framåt.

*********

En karta över samtliga skyddade områden i Sverige finns här.

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________