Tre Uppsala-forskare, däribland Kjell Aleklett, sticker i dag ytterligare hål på myten om ”den hållbara tillväxten” (DN Debatt). Sveriges klimatutsläpp fortsätter att öka i takt med tillväxten, det är bara i den officiella statistiken som man kan se en minskning. Tricket är att svenska myndigheter bara räknar de utsläpp som görs inom Sveriges gränser och struntar i de utsläpp som orsakas av svenska medborgares konsumtion av sådant som ger utsläpp utanför Sverige.

Vi har skrivit om detta tidigare. Men det förtjänas att sägas igen, särskilt som idén om att tillväxt är förenligt med minskade utsläpp är ett argumentet som ofta hörs från ledande politiker.

Resultaten från studien visar att de konsumtionsbaserade utsläppen av
växthusgaser (räknat i koldioxidekvivalenter) har ökat med cirka 20
procent under perioden 1993–2005 – till skillnad från den minskning på
cirka 10 procent som den officiella statistiken uppvisar för samma
period. Någon frikoppling mellan klimatpåverkan och ekonomisk tillväxt
har alltså inte skett i Sverige. Utsläppsökningen har bland annat
orsakats av konsumtionen inom jordbruks- och livsmedelssektorn och inom
transportsektorn där även utrikesresor ingår. Vidare ligger de
konsumtionsbaserade utsläppen på en högre nivå – i snitt på cirka 110
miljoner ton koldioxidekvivalenter per år under perioden jämfört med 70
miljoner ton i officiell statistik.

Det mest anmärkningsvärda i artikeln är att den dömer ut ett vanligt förslag från tillväxtförespråkare inom vänstern, nämligen att vi kan minska vår klimatpåverkan och ha tillväxt – om vi bara konsumerar offentliga tjänster och kultur i stället:

Ofta talas det om att det är möjligt att åstadkomma en grön tillväxt av
ekonomin genom en större andel konsumtion av tjänster. Med
input/output-analysen kan vi dock visa att om de utsläpp som
tjänstekonsumtionen för med sig direkt och indirekt inkluderas, så blir
utsläppen från vissa tjänstesektorer ibland det tiodubbla jämfört med
den officiella statistiken. Så är till exempel fallet med hälsovård,
utbildning och kultur som tillsammans kommer upp i utsläppsnivåer
jämförbara med hela stålindustrins direkta utsläpp.

Det vore intressant att få veta mer om hur detta, vilket vi förhoppningsvis får när projektet med att kartlägga Sveriges verkliga klimatpåverkan fortskrider.