Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har de senaste veckorna flera gånger valt att kritisera regeringen för att de i 2018 års budget införde ett stöd för elcyklar.

Den 3 maj sa Ulf Kristersson så här i ett anförande (pdf) på Handelshögskolan i Stockholm:

– Att använda pengar på politik som inte ger resultat i verkligheten är slöseri med knappa resurser. Det är extra ansvarslöst i just klimatpolitiken. Även här finns åtskilliga exempel. Ett är regeringens satsning på elcyklar. Mer än en miljard anslås för att subventionera en marknad som redan växer av egen kraft.

I partiledardebatten i SVT:s Agenda några dagar senare var han inne på samma spår då han sa:

– Ni lägger en miljard kronor på att subventionera elcyklar. Det skulle göra mycket större nytta om vi använde en miljard kronor i internationella klimatinvesteringar.

Ytterligare någon dag senare, i en debatt med statsminister Stefan Löfven (S) i Expressens program Bara Politik, tog Ulf Kristersson återigen upp detta:

– Om man ska lägga ner en miljard kronor på en verkningsfull miljö- och klimatinsats, då är inte elcyklar den bästa investeringen.

Partikollegorna på Moderaterna var här också snabba med att sprida budskapet vidare på Twitter:

 

Att Moderaterna anser att pengarna gör större nytta på annat håll än att subventionera elcyklar (samt för noggrannhetens skull även elmopeder, elmotorcyklar och elutombordsmotor) – det är förstås helt i sin ordning om man som parti gör andra prioriteringar.

Men att säga att det rör sig om ”en miljard” / ”mer än en miljard” – det är mer problematiskt.

I regeringens budgetproposition för 2018 (pdf) framgår nämligen att regeringen i år endast lägger 350 miljoner kronor på denna premie, inte en miljard. Nu i våras sköt regeringen visserligen till 45 miljoner kronor då intresset för premien varit så pass stort. Men inte heller det ger en miljard kronor.

För att komma fram till ett miljardbelopp har Moderaterna och Ulf Kristersson helt enkelt valt att räkna med också de beräknade budgetanslagen för år 2019 och år 2020. Även här vill regeringen nämligen lägga 350 miljoner kronor per år.

Det Ulf Kristersson alltså vid samtliga tillfällen ovan väljer att inte säga är att summan ”en miljard” / ”mer än en miljard” gäller för en period som sträcker sig över tre år.

Ska det vara lika för alla, då vore det alltså helt rimligt att i det här läget hänvisa till partiets budgetmotion för 2018 (pdf) och säga att Moderaterna i jämförelse med regeringen vill skära ner anslaget för allmän miljö- och naturvård med 13,1 miljarder kronor.

Även om ett mer ärligt resonemang hade varit att säga att den siffran är en sammanslagning av vad som gäller för åren 2018, 2019 och 2020.