I dag presenterade Moderaterna sitt förslag på budget (pdf) för 2018.

Då det gäller anslagen till allmän miljö- och naturvård vill regeringen (pdf) nästa år lägga 10,8 miljarder kronor. Enligt Moderaternas budgetmotion vill partiet här lägga sig 3,3 miljarder kronor lägre.

Partiet menar dock att deras politik är mer kostnadseffektiv än regeringens.

Eftersom klimatutmaningen är global spelar det ingen roll i världen om utsläppsminskningarna som Sverige kan tillgodoräkna sig sker. Därför vill vi förstärka satsningarna inom Sveriges program för internationella klimatinvesteringar, som har bevisad effekt samt stor klimatnytta och hög kostnadseffektivitet.

År 2019 och 2020 siktar regeringen på att lägga 13,2 respektive 14,7 miljarder kronor på utgiftsområdet för miljö- och naturvård. Moderaterna ser dessa år en minskning framför sig med 4,3 respektive 5,6 miljarder kronor.

 

**********

Läs också: