I slutet av förra året skrev Effekt om hur riksdagsledamoten Lars Beckman från Moderaterna använder hittepå-argument om flygskatten.

Enligt den utredning (pdf) som överlämnades till regeringen i slutet av 2016 beräknas en skatt minska de årliga utsläppen med 70 000-180 000 ton räknat i koldioxidekvivalenter, jämfört med om ingen flygskatt införs.

Ändå valde Lars Beckman att kommunicera ut att ”en inhemsk svensk flygskatt kommer enligt den utredning som är gjord – öka – utsläppen”. Lars Beckman skrev också på Twitter att skatten innebär en extra kostnad på 3 000 kronor för en familj med två barn, när det i själva verket handlar om 240, 1 000 eller 1 600 kronor, beroende på hur långt bort de ska flyga.

I går hölls en debatt i Nyheterna på TV4 mellan Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin. I samband med debatten gick företrädare för Moderaterna ut med följande information på Twitter:

Det första citatet är mycket riktigt hämtat från Ulf Kristersson i debatten i TV4.

Den efterföljande texten med det markerade stycket, som retweetats av ett flertal riksdagsledamöter från Moderaterna, är också mycket riktigt tagen från den utredning som överlämnades till regeringen i slutet av 2016.

Men det markerade stycket har ingenting med flygskattens nettoeffekt att göra, utan knyter an till meningen efter. Bläddrar man däremot fram två sidor i utredningen så är det här som det framgår att en skatt förväntas minska de årliga utsläppen med 70 000-180 000 ton räknat i koldioxidekvivalenter, jämfört med om ingen flygskatt införs.

 

 

Här kan även noteras att utredaren tagit med i beräkningen att en skatt kan leda till viss överflyttning till andra trafikslag, men att skatten alltså ändå stoppar betydligt mer utsläpp än vad den flyttar utsläpp.

 

Läs mer: