Representanter från 22 organisationer skriver i dag på Aftonbladet debatt att alla riksdagspartier i god tid inför valet i september bör redovisa sina klimatpolitiska handlingsplaner.

Det klimatpolitiska ramverket, som börjar gälla i Sverige från och med i dag, gör bland annat klart att regeringen vart fjärde år (året efter ordinarie val till riksdagen) ska presentera just en klimatpolitisk handlingsplan.

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Greenpeace, Jordens Vänner och en rad andra organisationer skriver nu att partierna behöver kommunicera vilka planer man ser framför sig redan innan riksdagsvalet i september, detta så att väljarna ska kunna ta ställning till hur klimatmålen är tänka att uppnås.

Det här ska ske i tre steg, skriver organisationerna:

  1. Vi kommer att kontakta alla riksdagspartier för att få se deras klimatpolitiska handlingsplaner.

  2. Vi kommer att bedöma huruvida dessa planer uppfyller de svenska klimatmålen som riksdagen antagit samt Parisavtalets åtaganden.

  3. Vi kommer att kommunicera dessa resultat till allmänheten så att väljarna kan ta informerade val i september.