Det blir en rekordstor satsning på miljön nästa år. I budgetposten för allmän miljö- och naturvård (pdf) planerar regeringen att lägga nästan 10,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med alliansregeringen som i sin sista budgetproposition för 2014 (pdf) la drygt 5,1 miljarder kronor.

Från de stora miljöorganisationernas sida välkomnas att miljöbudgeten nu för första gången är tvåsiffrig räknat i miljarder kronor. Samtidigt finns det mer som kan göras menar organisationerna.

– Det här är en riktigt bra budget ur miljöperspektiv. Men samtidigt kostar subventioner till klimatskadliga verksamheter statskassan mångmiljardbelopp, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande, i ett pressmeddelande. Hon fortsätter:

– Både det modiga beskedet om flygskatt och att städa upp reseavdragen är bra första steg för att komma tillrätta med subventioner som leder till sämre miljö. Att ta tag i resterande fossila subventioner måste bli en central uppgift för den konstellation som siktar på regeringsmakten efter valet 2018.

Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF, säger i ett pressmeddelande:

– Årets budget genomsyras av satsningar på miljö och klimat och det märks att regeringen trappat upp arbetet för att nå våra miljömål. Att bygga det hållbara samhället kommer att innebära fortsatt stora insatser, men budgeten ger en bra grund att bygga vidare på.

Angående flygskatten säger Håkan Wirtén:

– Det är viktigt att man tar steg för att minska svenskarnas flygande, men vi hade gärna sett en kraftigare skatt och tydligare satsningar för en övergång till tågtrafik.