Nu i veckan stod det klart att Moderaterna och Kristdemokraterna har beslutat att gå fram med ett gemensamt budgetförslag, något som Sverigedemokraterna avser stödja om deras eget budgetförslag faller.

Detaljerna i M och KD:s reservation presenteras först i nästa vecka, men att det blir miljardnedskärningar i miljöbudgeten (utgiftsområde 20) står i princip klart. Ser man till de budgetförslag som respektive parti har lagt på detta område så är skillnaden nämligen stor jämfört med den övergångsbudget som lagts fram av den rödgröna övergångsregeringen.

Jämfört med övergångsbudgeten vill Moderaterna i sin motion minska anslaget med 1,76 miljarder kronor.

Kristdemokraterna vill i sin motion minska anslaget med 2,93 miljarder.

Och Sverigedemokraterna vill i sin motion minska anslaget med 3,99 miljarder.

I sammanhanget ska nämnas att skillnaden mycket väl kan vara större än så. Övergångsregeringen har i sitt budgetarbete nämligen valt att utgå från den beslutade budgeten för 2018. Det här har man gjort då tanken är att utrymme för justeringar därmed lämnas till den nya regering som så småningom kommer att komma på plats.

Den största delen av de aviserade förändringar för 2019 som den rödgröna regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2018 finns därför inte med. För övergångsregeringens miljöbudget landar anslaget nu på 11,83 miljarder kronor för 2019, medan planen, sett till förra årets ramanslag för 2019, låg på 13,2 miljarder.