Naturvårdsverket har haft i uppdrag att identifiera vilka källor i Sverige som leder till de största utsläppen av mikroplaster i havet, samt att verka för att reducera uppkomsten och utsläppen från dessa källor.

Mikroplaster är ett samlingsnamn för små, små plastfragment som i storlek är mellan 1 nanometer och 5 millimeter.

Under fredagen publicerade myndigheten en rapport (pdf) i ärendet. Här bedöms att det är följande källor som står för de största utsläppen i Sverige och som därför primärt bör åtgärdas:

  • väg- och däck
  • konstgräsplaner
  • industriell produktion och hantering av primärplast
  • tvätt av syntetfibrer
  • båtbottenfärg
  • nedskräpning

– Rapporten ger en första samlad bild av mikroplasters ursprung i Sverige och spridningsvägar till hav, sjöar och vattendrag. Den kommer att vara ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet för att minska mängden mikroplast i hav, sjöar och vattendrag, säger Ingela Hiltula, biträdande chef för samhällsavdelningen på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket konstaterar i rapporten att kunskapsuppbyggnad är central eftersom det i dagsläget fortfarande finns stora kunskapsluckor om hur mikroplasterna sprids till hav, sjöar och vattendrag och vilken miljöpåverkan de har där. Även medvetenheten om mikroplaster behöver öka, varför vägledning och informationsinsatser på flera områden föreslås.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________