Naturvårdsverket presenterade i veckan en undersökning (pdf) som man låtit genomföra, som handlar om svenska befolkningens inställning till nationalparker.

Bland annat instämmer 89 procent av de tillfrågade i att nationalparker är viktiga för möjligheten att behålla orörd natur för framtida generationer.

Jämfört med situationen 2008, då 55 procent ansåg att det borde bildas fler nationalparker i Sverige, tycker nu 71 procent att detta borde hända.

 

******

Här kan du se en karta som Naturvårdsverket tagit fram – som visar alla skyddade områden i Sverige.