Malmö stad har som mål att energianvändningen i de kommunala verksamheterna ska vara 100 procent förnybar år 2020. Vad gäller el så nåddes målet redan i januari 2014. Men då det kommer till värmeanvändningen har det varit svårare – endast cirka 40 procent kan i dag sägas vara förnybar.

Nu har Malmö stad dock slutit ett avtal med Eon vilket innebär att kommunens fjärrvärme ska bli 100 procent förnybar år 2020. Det här ska ske genom övergång från användandet av fossila bränslen som naturgas till förnybara biobränslen som flis.

– När vi ser att stater viker ner sig i kampen för klimatet krävs det att städerna vågar gå före, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service, i ett pressmeddelande.

Avtalet med Eon innebär att även ett stort steg har tagits för att nå ett annat mål, nämligen att hela Malmö – inte bara stadens egna verksamheter – år 2030 ska försörjas med förnybar energi.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________