I dag, samtidigt som Folk och Försvars rikskonferens inleds i Sälen, presenterade regeringen grunderna för en ny nationell säkerhetsstrategi.

DN debatt skriver statsminister Stefan Löfven (S) att Sveriges säkerhet måste ses i ett mycket bredare perspektiv än vad som gjorts hittills. Framför allt rör det sig om åtta hot som i dag utmanar förmågan att skydda Sverige och befolkning i landet.

Dessa är:

  1. militära hot
  2. informations- och cybersäkerhet
  3. terrorism och våldsbejakande extremism
  4. organiserad brottslighet
  5. hot mot energiförsörjning
  6. hot mot transporter och infrastruktur
  7. hälsohot
  8. klimatförändringar

Om den sista punkten skriver Stefan Löfven att klimatförändringarna blivit alltmer påtagliga, med mer dramatiskt väder och fler regionala konflikter som driver människor på flykt.

Klimatförändringarna hotar redan i dag vissa staters befolkningar och existens. På inget annat område är behovet av förebyggande åtgärder mer uppenbart. Sverige ska stärka sin ledande roll i det internationella samarbetet för ett hejda klimatförändringarna. Den förstärks av vår egen nationella politik för minskade fossila utsläpp, och vårt utvecklingsbistånds fokus på att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

Stefan Löfven skriver vidare att regeringen bär det övergripande ansvaret men att hela det svenska samhället kommer behöva engageras för genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin.

______

Hela den nationella säkerhetsstrategin kan läsas här (pdf).