”… men det är ju bara en delstat?”, var den vanligaste kommentaren vi fick när vi utsåg Kalifornien till fokusland 2017, ett arbete som nu kulminerar med den slutrapport som lanseras den 14 februari.

Men ur många aspekter är Kalifornien väl så självständigt inom USA som Sverige är inom EU – på många områden får de bestämma sådant där vi inom EU måste böja oss för principen om ”godkänt i ett land, godkänt i alla”. Därtill har Kalifornien ju muskler: skulle de vara självständiga på riktigt så vore det världens femte största ekonomi. Och de politiska ambitionerna går inte att ta miste på, särskilt inom klimat- och energiområdet, där Kalifornien stärkt ambitionerna i takt med att Vita Huset sänkt sina.

När vi nu lanserar den första svenskspråkiga rapport som fokuserar på Kaliforniens omställning till hållbara transporter, finner vi en tredubbelt gemensam agenda mellan Sverige och Kalifornien inom klimat, energi och transporter:

  1. Fossiloberoendet. I samband med konferensen Ekotransport 2017 fick vi ett handslag mellan Sveriges och Kaliforniens politiska ledningar och myndigheter, för att ställa om till fossiloberoende. Eldrift är i centrum för samverkan, men båda parter ser behovet av andra förnybara drivmedel, detta eftersom både Sveriges och Kaliforniens mål omfattar hela fordonssektorn, inte bara nya bilar. Här kan vi bygga vidare på det samarbetsavtal Kalifornien och Sverige slöt redan för tio år sedan, med utveckling av biogas som fordonsbränsle i centrum.
  2. Smartare mobilitet. Hur bra bilarna och bränslena än är, så behöver vi också bli bättre på att låta bilen stå, flytta gods från järnväg till sjöfart och från väg till järnväg och öka fyllnadsgraden i våra transporter – vare sig det är bilen med en person i eller lastbilen med halvtom trailer.
  3. Rätten att gå före. På samma sätt som Kalifornien utmanar det federala USA, och finner likasinnade delstater som antar samma regler för bilar och bränslen, jobbar vi mot EU för att långsiktigt få gynna förnybara drivmedel. På båda håll är det en ständig kamp, där vi å ena sidan har nytta av den storlek EU respektive USA ger oss, men å andra sidan behöver armbåga oss till frihet att agera föregångsland – vilket både EU och USA skulle behöva ha större förståelse för.

Därtill lär vi oss av Kalifornien på åtminstone fem områden:

  1. Fördelningsprofil. Det är glädjande att välbeställda svenskar nu byter till elbil, ofta med en prislapp bortom vad Medelsvensson har råd med. Men det är avgörande att omställningen når alla och inte blir uteslutande. Här bör vi lära oss av Kalifornien, som tydligt riktar elbilsstödet mot dem som annars inte skulle ha råd att byta, och av städer som Los Angeles, som särskilt stöttar satsningar i låginkomstområden på alltifrån elbilspooler till lånecyklar.
  2. Marknadsbaserat. Kaliforniens Zero Emission Vehicles-krav är världens tuffaste. De kan vara så hårda genom att ingen enskild tillverkare tvingas sälja en viss mängd ZEV:s: det går nämligen också att köpa rättigheter från tillverkare som sålt fler ZEV:s än vad lagen kräver. På så vis minskas den totala kostnaden, ledande elbilsaktörer som Nissan och Tesla får extra inkomster medan de som inte velat göra elbilar ändå är med och finansierar omställningen.
  3. Dyrt för fuskare. Varje ambitiöst system måste också kunna ta i med hårdhandskarna mot de som försöker smita undan. Dieselgate visar att USA, med Kalifornien i spetsen, både lyckats ge drabbade konsumenter skadestånd och skapa en kraftfull fond för omställning till transporter med minskade utsläpp, medan de som drabbats i EU inte alls fått samma stöd.
  4. Tydlig ansvarsfördelning. I USA står det federala för de övergripande kraven på sjunkande bränsleförbrukning (som Trump nu vill sätta på pausläge), men delstater som Kalifornien får införa egna regler för att gynnade grönaste bilarna. Städer som Los Angeles ser till att offentligsektor går före, med krav på 50 procent nollutsläppsfordon i all upphandling, och stimulerar laddinfrastruktur och förnybara drivmedel.
  5. Gynna delande. I Kalifornien kommer den som delar sin bil med andra snabbast fram, eftersom det finns en fil reserverad för bildelare. Bilpooler har reserverade platser på gatumark och Kalifornien har ett särskilt stöd för bilpooler, med en öronmärkt del för småskaliga initiativ.

California dreaming var länge sedan. Nu är klimatfrågan akut, Sveriges utsläppskurva måste vända brant neråt om klimatmålen ska nås, och vi behöver systematiskt samarbeta med andra som delar våra ambitioner. Ett fördjupat samarbete med Kalifornien kommer att vara en viktig del.

Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet